Cookie beleid v.v. DZS

De website van v.v. DZS is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Stand van zaken

EÉN CLUBGEBOUW VOOR ALLE CLUBS IN WIJDEWORMER!

 19 juni 2018 18:00

 Michiel Bormans

Het gaat er nu toch van komen - 1 clubgebouw voor WWSV, Butje13 en DZS! Gisteravond (18 juni) hebben ook de leden van WWSV zich tijdens een Bijzondere Algemene Ledenvergadering bijna unaniem uitgesproken om op het nieuwe sportcomplex vanuit een clubgebouw te sporten. Butje13 en DZS hadden al eerder aangegeven voor een clubgebouw te kiezen.

Bij de leden van WWSV leefden nog veel vragen na de informatiebijeenkomst en eerdere ALV van de club. De antwoorden en oplossingen op deze vragen hebben tijdens de extra ALV geleid tot een overtuigende keuze voor een gezamenlijk clubgebouw.

Waarborg van sportieve toekomst Wijdewormer
Door de discussies is onder anderen besloten een flexibele scheidingswand op te nemen zodat we, op de momenten dat het nodig is, zowel jeugdactiviteiten kunnen organiseren als  alcoholische consumpties kunnen aanbieden. Ook is er nagedacht hoe we vanuit één centraal clubgebouw de identiteit van de clubs kunnen bewaken en krachtig presenteren. 

De voorzitters van Butje 13 (Toon van Diepen), WWSV (Ruud Auee) en DZS (Ron Slond) reageerden enthousiast. Ron Slond schreef in een bericht naar zijn collega-voorzitters: 
"Nu kunnen we samen verder bouwen aan een gezonde  toekomst van alle betrokken verenigingen, top! Ik vertrouw erop dat we samen het komende jaar de verdere details naar ieders tevredenheid zullen oplossen en invullen. En ik ben blij dat hiermee tevens de sportieve toekomst voor de Wijdeowrmer gemeenschap is gewaarborgd"

Ook de gemeente Wormerland en BPD waren bijzonder verheugd dat de verenigingen tot elkaar zijn gekomen en de kogel door de kerk is.

Hoe nu verder?
Op 26 juni a.s. vindt er nu een finale bijeenkomst plaats met de besturen van de clubs, BPD, gemeente Wormerland en andere betrokken partijen.
Tijdens dit overleg  zullen we ook de vervolgstappen bepalen en het tijdspad vaststellen.


Eerdere berichtgeving

d.d. 23 mei 2018

Nadat de leden van DZS, WWSV en Butje 13 vorige week uitgebreid zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het nieuwe complex werd tijdens de Extra ALV van 22 mei jl. nog eens ingegaan op de keuzes en consequenties van de opties van 1 of 2 clubgebouwen. 
Ruim 2/3 van de leden boven de 18 jaar waren aanwezig om te stemmen en kozen zonder tegenstemmen voor één clubgebouw.

Nieuwe voorzitter, secretaris en bestuurslid
Voordat het nieuwe complex aan de orde kwam werden eerst drie bestuursleden officieel geïnstalleerd. Ron Slond kreeg de voorzittershamer in handen, Brian Melis werd gekozen tot nieuwe Secretaris van DZS  en Romy Kok tot bestuurslid Vrijwiligerszaken en Activiteiten. 
De drie DZS' ers kregen een groot en warm applaus van de leden. Ron, Romy en Brian, veel succes en plezier in het besturen van De Zilveren Schapen.

Ron Slond reageerde daags na deze bijzonder ALV als volgt: 
"DZS, gefeliciteerd met de uikomst van de ALV. Unaniem alle aanwezige leden vóór! Een duidelijk signaal dat we allemaal ons huiswerk goed hebben gedaan en samen prima werk hebben geleverd. Dit schept vertrouwen voor een verdere uitvoering van de plannen zoals we die voor ogen hebben en is een prima basis voor verdere ontwikkeling van het nieuwe complex en gezamenlijk clubgebouw. Nu maar hopen dat ook de mensen van WWSV een verstandige afweging zullen maken en enthousiast zijn voor één clubgebouw. 
Met deze keuze heeft DZS er alles aan gedaan om de toekomst voor de sport in Wijdewormer voor de komende jaren zowel sportief als financieel veilig te stellen. Daarvoor alleen al verdienen alle betrokkenen - leden, bestuur en Commissie Nieuw Complex - een groot compliment. 
Op naar de volgende stappen - 
Een trotse voorzitter - Ron Slond"

Klik hier voor eerdere berichten over de ALV en Informatiebijeenkomst

BESTUREN VOOR 1 GEBOUW - 22/5 WOORD AAN LEDEN

 15 mei 2018 20:00

 Michiel Bormans

Tijdens de drukbezochte informatiebijeenkomst van 14 mei over het nieuwe complex hebben de besturen van WWSV, Butje 13 en DZS zich unaniem uitgesproken voor een gezamenlijk clubgebouw. De beslissing daarover ligt bij de leden die zich in de afzonderlijke ALV komende week mogen uitspreken.

Twee clubgebouwen of één? De keuze is aan de leden
Er viel veel te vertellen tijdens de informatiebijeenkomst over het nieuwe complex. Ook omdat de ontwikkelingen rondom het nieuwe complex  de afgelopen weken in een stroomversnelling zijn terechtgekomen, de tijd dringt en de partijen elkaar hebben gevonden. En niet onbelangrijk, er is naast de optie van twee clubgebouwen een alternatief gekomen. Een sportpark met één clubgebouw, met de drie verenigingen onder één dak! 

Stortvloed aan informatie als opmaat voor de ALV
Onder leiding van moderator Hans Hellingman is iedereen zo goed mogelijk bijgepraat. Paul Soederhuizen gaf een schets van het complex en de gebouwen, Erik Kenter ging dieper in op de financiële overwegingen en de voor en nadelen van 1 of 2 gebouwen. De voorzitters van de 3 besturen hielden een hartstochtelijk pleidooi waarbij Toon van Diepen aangaf waarom Butje 13 vol in de samenwerking stapt. Een wagen rijdt nu eenmaal stabieler op 3 wielen dan op twee. 

Hoewel het 5 voor 12 is, bleek ook wethouder Kees van Waaijen namens de gemeente Wormerland alle medewerking te willen verlenen aan de samenwerking van de drie verenigingen. Zo bleek uit een stevig en gloedvol betoog.
Wanneer alles klaar is? Dat is een vraag die veel mensen bezighoudt. Er is nog een hoop werk aan de winkel. Dat was de boodschap bij de juridische toelichting van Hans Hellingman. De onontkomelijke oprichting van een Wijdewormer Sportbeheer BV heeft heel wat voeten in de aarde. Paul Soederhuizen gaf aansluitend een toelichting op de planning van de bouwwerkzaamheden

Informatiebijeenkomst op je gemak nalezen?
Dat kan. Klik hier om de Powerpoint van de informatiebijeenkomst nog eens rustig te bekijken of de samenvatting te lezen van de juridische en financiële consequenties van de plannen. Opgemaakt uit alle beschikbare documenten door Hans Hellingman. Ook de PowerPoint met schets van het gebouw en complex (presentatie Paul Soederhuizen) is nu beschikbaar.

Extra ALV | Butje 13 (16 mei) DZS (22 mei) en WWSV 24 mei
Het woord is nu aan de leden. Zij kunnen zich uitspreken tijdens de Extra Algemene ledenvergaderingen. Die van WWSV was aansluitend op de informatiebijeenkomst. Daar werd positief gestemd over de oprichting van de BV. Aan het idee van één clubgebouw moesten de leden van WWSV even wennen. De vergadering besloot daarvoor wat meer tijd te nemen en 24 mei wederom bij elkaar te komen om hierover een besluit te nemen. Butje 13 organiseert woensdag 16 mei de extra ALV. Die van DZS is dinsdag 22 mei. 


HET NIEUWE COMPLEX - DE STAND VAN ZAKEN

 3 mei 2018

 Michiel Bormans

Wijdewormer, 3 mei 2018 - Het ziet ernaar uit dat we eindelijk kunnen vertellen hoe het nieuwe complex eruit komt te zien. Maandag 14 mei a.s. om 20.00 uur organiseren we daarvoor een informatiebijeenkomst in de kantine van DZS en WWSV. Deze bijeenkomst is voor alle belangstellenden. De week erop, op dinsdag 22 mei zullen we een extra Algemene ledenvergadering organiseren. Deze is alleen voor de leden en daarin zullen we een aantal voorstellen voorleggen om een besluit te nemen. We hopen op een grote opkomst. 

Voordat het zover is zitten we 8 mei a.s. eerst met alle betrokkenen bij de gemeente om tafel voor een laatste update en schets van de komende stappen. Wel is het zo dat de ontwikkelingen in een stroomversnelling terecht zijn gekomen en dat de partijen elkaar gevonden hebben. 

Dinsdag 22 mei Extra ALV
Wat we gaan vertellen op maandag 14 mei laten we binnenkort weten. Maar we verwachten een schets van het nieuwe complex te kunnen tonen, het financiële plaatje, de planning, de juridische constructie en nog veel meer. Ook de agenda voor de ALV van 22 mei publiceren we binnenkort op deze website.

Afscheid van B-veld op zaterdag 9 juni 
In tegenstelling tot eerdere berichten zullen we de laatste keer van het B-veld én trainingsveld gebruik kunnnen maken in het weekend van 9 en 10 juni, het weekend van het Minivoetbaltoernooi.  Vanaf maandag 11 juni zullen werkzaamheden op het B-veld plaatsvinden en blijft er nog een kwart van het veld (het deel bij de Leegwaterweg) over voor trainingen en eventueel wedstrijdjes voor de J09 en J07. Ook zal het trainingsveld verlegd worden.

Na afloop van het Minivoetbaltoernooi zullen we symbolisch de middenstip van ons voormalige hoofdveld overdragen aan erelid Henk Gans. Deze eer valt de beurt aan Henk omdat hij bij de jubileumveiling van DZS de kavel met de middenstip gekocht heeft. 


WERKZAAMHEDEN AAN COMPLEX

 22 maart 2018 22:00

 Michiel Bormans

Wie nu bij DZS komt zal wel even in zijn ogen wrijven. Het complex heeft een volledig andere uitstraling gekregen. Er vinden veel werkzaamheden plaats en de bomen aan de oostzijde (A-veld) en westzijde (B-veld) zijn allemaal gekapt. Voetballen op de velden kan nog steeds.

Extra opletten op het complex
Vanwege de bouwwerkzaamheden op het sportcomplex willen we alle ouders nadrukkelijk verzoeken hun spelende kinderen goed in de gaten te houden en weg te houden bij het zand en andere plaatsen waar werkzaamheden plaatsvinden. DZS en de bouwers proberen rondom de bouwwerkzaamheden gevaarlijke situaties te voorkomen. DZS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of indirecte schade. Dank voor jullie oplettendheid.


Wat gaat er dan gebeuren?

Die vraag krijgt het bestuur dagelijks. Het klinkt vreemd als je al die werkzaamheden ziet maar daar kunnen we nog steeds geen duidelijk antwoord op geven. Het plan wat nu op tafel ligt is nog steeds niet definitief en financieel rond. De planning van de werkzaamheden is ook nog onder voorbehoud. Deze week hadden we gehoopt meer duidelijk aan de club te kunnen geven maar het overleg daarover is uitgesteld tot 3 april a.s. Zodra partijen het eens zijn zullen we op hele korte termijn en als eerste alle leden van DZS informeren.

HET NIEUWE COMPLEX - DE STAND VAN ZAKEN

 30 april 2017 21:00

 Michiel Bormans

Snap jij dat DZS, na ruim 13 jaar wachten, op de rem trapt bij de bouw van het nieuwe complex? Op deze en meer vragen van onze leden en bewoners van Wijdewormer geeft DZS een reactie. Over Rupsje Nooitgenoeg, de bottleneck en of DZS nu wel of niet lui is. Een wat uitgebreide reactie, zeker voor op een website, maar we hebben ook wel wat te vertellen.

Nieuw complex - DZS, nu het Zwarte Schaap?
Het is vanuit DZS lang stil geweest in de berichtgeving rondom het nieuwe complex. Wij vonden het ongepast, als je nog volop met elkaar in gesprek bent, informatie naar buiten te brengen. En voor wat betreft de vorderingen in het proces was dat ook te voorbarig. Nu er allerlei berichten in de media verschijnen krijgt DZS steeds meer vragen. Tijd om hier antwoord op te geven en jullie bij te praten.

 “DZS gaat voor een goed complex, waar we nog jarenlang met plezier kunnen sporten, zonder financieel in de problemen te komen.”


Een Fiat Punto, middenklasser of een Audi380?
Veel is geregeld rondom de renovatie sportcomplex. Waar partijen nog geen overeenstemming over hebben bereikt is het clubgebouw (met kleedkamers) van DZS. Er liggen drie varianten van het clubgebouw van DZS op tafel:

1)      Basisvariant gemeente
2)      Laagbouw DZS
3)      Hoogbouw DZS (zoals het clubgebouw van v.v. ZOB)

Zeg maar, een Fiat Punto, middenklasser en Audi380. De gemeente biedt een Fiat Punto aan, een goede basisvariant. Daar passen we nu net in, maar als er in de toekomst een DZS‘ertje bijkomt hebben we een probleem, laat staan als er twee of meer DZS’ertjes bijkomen. Bovendien zoekt DZS een auto die er niet alleen goed uitziet maar vooral een waarmee we de komende jaren onbezorgd kunnen rijden en niet langs de kant van de weg komen te staan.
Een nieuw complex kun je maar één keer in de 50 jaar neerzetten. Dat willen we dan ook goed doen. Zo hebben we, als bestuur van DZS, ons ook verplicht naar de leden. Dus zetten we alles op alles om de middenklasser (optie 2 – laagbouw DZS) te regelen. Met als uitgangspunt;  “DZS gaat voor een goed complex, waar we nog jarenlang met plezier kunnen sporten, zonder financieel in de problemen te komen”. Daarover zijn we nog steeds in gesprek.

Wat is nu de bottleneck? 
De gemeente en BPD (voorheen Bouwfonds) willen van start met de bouw. Komende zomer al. En DZS wilt niets liever. Wat is dan de bottleneck?

1)      Optie 1 of optie 2 – Basisvariant of laagbouw
De gemeente gaat voor optie 1 – de basisvariant. Deze variant voldoet ook aan de basisafspraken waarop DZS in 2013 akkoord heeft gegeven (conform KNVB-normeringen en casco kantine). Tot zover dan ook niet anders dan goed. Ook is daarbij steeds gezegd, en mondeling afgesproken, dat er sprake zou zijn van een volwaardige degelijke sportkantine en kleedkamers. De uitwerking van de aangeboden basisvariant voldoet echter niet aan deze criteria (van volwaardig en degelijk). Verder hebben wij altijd de mogelijkheid van “verfraaiing” en/of “meer”  besproken. Daar stonden de gemeente en BPD voor open, mits DZS zelf investeert. DZS gaat voor de degelijke volwaardige en iets ruimere opzet; optie 2 – de laagbouw.

2)      Tijd
Vlak voor Kerst 2016, liet de gemeente DZS weten dat ze medio maart 2017 van DZS wilde weten voor welke variant DZS zou kiezen. En als DZS voor een andere variant dan de basisvariant zou kiezen, moest DZS zorgen de financiën medio maart 2017 geregeld te hebben. Zo niet, zou DZS de basisvariant ontvangen. DZS heeft aangegeven voor optie 2 te gaan en meer tijd nodig te hebben voor financiering.

3)      Financiën 
Tot op de dag van vandaag is er nog geen duidelijkheid over het financiële plaatje en de exacte en juiste uitvoering van onder anderen materialen en afwerking. Om dit inzichtelijk te krijgen zijn we nog altijd in overleg met BPD. Pas dan kan DZS zijn financiële plan afmaken en fondsen benaderen voor aanvullende financiering.

4)      De kleine lettertjes
De juridische constructie en de door de gemeente gewenste privatisering vormen op dit moment nog een groot struikelblok.  
De stichtingsvorm, waarvan als constructie steeds sprake is geweest, is door fiscale wetswijziging geen optie meer. De gemeente heeft vervolgens de accountants van PWC ingeschakeld om een nieuwe juridische constructie te bedenken. PWC adviseerde een BV-constructie. Zonder hier verder inhoudelijk op in te gaan, lijkt dit advies vooralsnog een brug te ver voor WWSV en DZS. Dus ook dit is nog volop onderwerp van gesprek.

5)      Gang van zaken
Het uiteindelijk advies van PWC, blijkt onderdeel uit te maken van de zogenoemde anterieure overeenkomst. Dit advies is, onder geheimhouding, ook verstrekt aan de gemeenteraadsleden voor de vergadering van de goedkeuring van het bestemmingsplan op 31 januari 2017.  DZS heeft dit advies pas zeer recent, en na een juridisch aanschrijven ter inzage gekregen. Nota bene twee dagen voor de termijn waarop de beroepsprocedure bij de Raad van State zou aflopen. Pas op 13 april 2017 zijn wij door PWC, gemeente en BPD bijgepraat over dit advies.

En nu? DZS trapt op de rem
De gemeente drukt door. Dat bleek al uit de brief die DZS in december 2016 van de gemeente ontving. En ook uit het Wijdewormer Journaal van april jl. Daarin stond op de voorpagina een foto waarop wethouder Kees van Waaijen, Ward Hilboezen (gemeente Wormerland) en Martijn Hemmer van BPD hun handtekening onder de plannen zetten.
DZS wil eerst alle zaken goed geregeld zien. Dat hebben we bij de gemeente aangegeven in december 2016 en in januari van dit jaar. Wij vonden helaas geen gehoor, sterker nog, de gemeente deelde mee door te gaan op dezelfde voet. Daarop zag DZS zich gedwongen op de rem te trappen en juridische ondersteuning, gespecialiseerd in ruimtelijke ordering, in te zetten.

Waarom is WWSV dan wel akkoord?
Het plaatje past voor onze buren, in ieder geval als het gaat om de uitwerking van hun deel van het complex. Ook bij WWSV was een verschil tussen het aanbod van de gemeente/BPD en de gewenste bouw. WWSV heeft echter een derde partij bereid gevonden dit financiële gat te dichten. Daardoor kon het akkoord gaan met het gebouw. DZS heeft helaas niet zo’n suikeroom. Overigens heeft WWSV alleen een mondeling akkoord gegeven op het gebouw en niet op de overige onderliggende afspraken. Zo trekken de verenigingen één lijn als het gaat om bijvoorbeeld het PWC-advies.

“Kijk naar de andere voetbalverenigingen in Wormerland”
CDA-Raadslid Roeleveld vindt dat DZS in zijn handen mag knijpen met het voorstel van de gemeente. “Kijk maar eens naar de andere voetbalverenigingen, zoals v.v. Jisp“, stond in het Noordhollands Dagblad te lezen. Kijken naar de andere verenigen in Wormerland doet DZS al heel lang. Bijvoorbeeld naar het prachtige sportcomplex van WSV’30 maar ook naar dat van het veel kleinere v.v. Knollendam. En als we over de grenzen van Wormerland kijken naar de clubs in zowel de Zaanstreek als Waterland is DZS, samen met v.v. Jisp, de enige vereniging die nog geen kunstgrasveld heeft.

“DZS is Rupsje Nooitgenoeg”
Raadslid en voormalig wethouder Hendriks omschreef DZS in het NHD als Rupsje Nooitgenoeg.
Als raadslid Hendriks bedoelt dat DZS de gemeente overvraagt, dan zijn wij het daar niet mee eens. DZS wil een goed complex, waar we nog jarenlang met plezier kunnen sporten, zonder financieel in de problemen te komen. 
Maar misschien heeft raadslid Hendrickx het wel anders bedoeld. Immers Rupsje Nooitgenoeg had veel voedsel nodig om zich als vlinder te kunnen ontpoppen en uit te vliegen. En dat wil DZS ook. Als gezonde vereniging vliegen en de club blijven die nu al meer dan 50 jaar van zich laat spreken en zo een breed maatschappelijke rol vervult in de gemeente Wijdewormer.

Is DZS liever lui dan moe?
DZS werd in de media neergezet als “liever lui dan moe”. ‘Lui’ omdat DZS de lange aanloop naar dit plan niet gebruikt heeft voor fondsenwerving. DZS heeft (december jl.) de gemeente aangegeven eerst een uitgewerkt (financieel) plan nodig te hebben voor de fondsen te kunnen benaderen. Dit werd door de gemeente weggewoven en tegengesproken. WWSV heeft inmiddels (eind 2016) een poging gedaan om de fondsen te benaderen voor extra financiering. Zij zijn door de fondsen teruggestuurd om eerst hun huiswerk te doen en met een uitgewerkt plan te komen.

Lui? DZS heeft met het 50-jarig jubileum laten zien tot veel in staat te zijn. Daarmee ook voorgesorteerd op de werving van extra financiële middelen. Voor het nieuwe complex is vanaf 2012 bij DZS een groep van 10 man aan het werk om de zaken voor te bereiden. Deze groep heeft uitgebreid vooronderzoek gedaan en eveneens een prachtig en gedetailleerd Plan van Eisen aangeleverd in 2015. Een plan waar de gemeente tot december 2016 niets anders dan een basisvariant tegenover heeft gezet en waaruit in ieder geval duidelijk werd dat er met ons plan niets is gedaan.

Maar de gemeenteraad van Wormerland is unaniem enthousiast over de plannen?
Ja, en voor een deel is dat begrijpelijk. Ook DZS ziet graag extra woningen in Neck gebouwd worden. Alleen al voor de extra leden die dat met zich meebrengt. En ook de gemeenteraad begrijpt dat een nieuw complex voor de sportverenigingen hoognodig is. Maar de addertjes zitten onder het gras en blijkbaar waren die onzichtbaar.
Zo onzichtbaar dat ze bij de goedkeuring door diezelfde gemeenteraad onderbelicht zijn gebleven. Misschien voorstelbaar omdat er bijna een boekwerk aan stukken bij het plan was meegeleverd, maar bijzonder spijtig omdat veel voor de verenigingen nadelige gevolgen nu niet zijn meegewogen.

Gaan partijen er nog met elkaar uitkomen?
Er is nog steeds veel onduidelijkheid en de sporen van gemeente en DZS lopen verder uit elkaar. Het verbindende en sociale maatschappelijk aspect van de vereniging speelt blijkbaar geen enkele rol in de discussies en afwegingen. Het is een zakelijke en politieke kwestie.
Het traject is allang niet meer open, constructief en transparant. Beschikbare relevante stukken komen niet of op het laatste moment beschikbaar, gesprekken worden niet altijd volledig en of juist vastgelegd. Als je met elkaar op weg bent naar een mooi complex/plan en niets te verbergen hebt is dat vreemd. Het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat wij (DZS) ons genoodzaakt zagen om ons juridische te versterken.

Wat niet wegneemt dat alle betrokkenen niets liever willen dan te starten met de bouw van het nieuwe sportpark (en woningen). DZS is vastberaden in de wijze waarop dat moet gebeuren en ook in het geloof dat we daar met de gemeente en BPD uit gaan komen. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn en we hopen elkaar snel de hand te kunnen schudden. 

Bron: Commissie Nieuw Complex DZS

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!