Contributie - Voetbalvereniging DZS Neck

Contributie

De hoogte van de contributie is afhankelijk van het soort lidmaatschap en eventueel leeftijd. Hierbij is het geboortejaar bepalend en dus niet de teamindeling.

Contributie

Geboortejaar

2022-2023 2023-2024
Mini's (alleen trainen) 2016 of later € 60,- € 65,-
Onder 7 2016 € 120,-  € 125,- 
Onder 8 2015 € 125,- € 130,-
Onder 9 2014 € 130,- € 135,-
Onder 10 2013 € 135,- € 140,-
Onder 11 2012 € 140,- € 145,-
Onder 12 2011 € 145,- € 150,-
Onder 13 2010 € 150,- € 155,-
Onder 14 2009 € 155,- € 160,-
Onder 15 2008 € 160,- € 165,-
Onder 16 2007 € 165,- € 170,-
Onder 17 2006 € 170,- € 175,-
Onder 18 2005 € 175,- € 180,-
Onder 19 2004 € 180,- € 185,-
Senioren 2003 of eerder € 210,- € 215,-
Selectiebijdrage - € 25,- € 25,-
7x7 vrijdagavond (najaars- en voorjaarsreeks) - € 150,- € 155,-
Trainingslid - 50%* 50%*
Reservelid (max. 6 wedstrijden per seizoen) - € 75,- € 75,-
Niet-spelend lid - € 52,50 € 52,50
Donateurs - € 35,- € 35,-
Werkend lid - vrijstelling vrijstelling
Leden van Verdienste en Ereleden - vrijstelling vrijstelling

*van desbetreffende contributie.

De contributieverplichting voor leden geldt voor een volledig verenigingsjaar van 1 juli t/m 30 juni krachtens de Statuten art. 7, lid 5a. Tussentijdse opzegging vrijwaart u niet van uw contributieverplichtingen tot het einde van het seizoen.

De contributie wordt rond 1 september automatisch geïncasseerd. Als je hiervoor nog geen machtiging hebt afgegeven dient het bedrag uiterlijk 1 september te zijn overgemaakt.

Als je het niet breed hebt, dan kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur wellicht uitkomst bieden door (een deel van) de contributie van je kind(eren) te vergoeden. Dit fonds is niet voor volwassenen. In dat geval kan je het beste contact opnemen met de gemeente waarin je woonachtig bent wat de mogelijkheiden zijn.

Bij vragen/opmerkingen kan er contact worden opgenomen via penningmeester@vvdzs.nl.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!