Cookie beleid v.v. DZS

De website van v.v. DZS is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring v.v. DZS

PRIVACYVERKLARING VV DZS

Vanaf 25 mei 2018 is de vernieuwde privacywetgeving van de Europese Unie, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG bevat regels voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Ook voetbalvereniging DZS verwerkt persoonsgegevens, denk bijvoorbeeld aan de ledenlijst. Het is onze taak en zorg dat wij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarom hebben wij bekeken welke persoonsgegevens wij verwerken, waarvoor wij deze gebruiken en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Van leden hebben wij naam, geboortedatum, adresgegevens, geslacht en een IBAN rekeningnummer nodig. Van jeugdleden hebben wij ook gegevens nodig van de ouder of verzorger, te weten, naam, een IBAN rekeningnummer en adresgegevens (indien dit afwijkt van het jeugdlid).
Daarnaast hebben wij contactgegevens nodig zoals een e-mailadres en telefoonnummer waarop je te bereiken bent voor wat betreft onze verenigingsactiviteiten.
Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat wij meer gegevens van jou verwerken, maar dat doen wij niet zonder dat je daar van op de hoogte bent.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?
Uiteraard van leden en ouders of verzorgers van jeugdleden, maar ook van vrijwilligers, leveranciers, sponsoren, contractpartners of andere personen waar wij contact mee hebben.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
Wij gebruiken persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen met de leden, voor de facturatie, de verjaardagslijst op de website, kantinediensten, onze ledenlijst en het lidmaatschap van de KNVB, waarbij een pasfoto verplicht is voor spelende leden vanaf 11 jaar. Daarnaast gebruiken we de gegevens ten behoeve van de kernactiviteit van onze vereniging, namelijk alles wat met voetbal te maken heeft. U kunt hierbij denken aan teamindelingen.

DZS heeft een website die voor iedereen toegankelijk is. Daarom zullen we op de website zoveel mogelijk de achternaam van leden achterwege laten.
Ook worden persoonsgegevens gebruikt voor de wedstrijden-app en de voetbal.nl-app van de KNVB. Naam en foto worden getoond, maar u kunt als gebruiker zelf de privacy gegevens aanpassen en zodoende naam en/of foto afschermen.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?
In de omgang met jouw persoonsgegevens gebruiken wij in het kader van zorgvuldigheid een aantal wettelijke uitgangspunten: rechtmatigheid, doelbinding, noodzakelijkheid en minimale gegevensverwerking, gegevens moeten juist en actueel zijn, niet langer bewaren dan noodzakelijk en veilig en integer.

Wat merkt jij ervan?
De AVG verwacht van jouw geen inspanning, dus in principe verandert er voor jouw niets. Het kan wel zijn dat je rechtstreeks met de AVG te maken krijgt, bijvoorbeeld wanneer wij je ten behoeve van een bepaalde activiteit om toestemming voor de verwerking vragen. In alle andere gevallen zorgen wij er zelf voor dat wij jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG behandelen.

Foto’s
Bij DZS maken we regelmatig foto’s van wedstrijden, activiteiten en teams. Dat willen we graag blijven doen. Wel vragen we de leden en de ouders van jeugdleden toestemming voor het maken van teamfoto’s en individuele (actie)foto’s die DZS of voetbalgerelateerd zijn om te kunnen plaatsen op de DZS-website en facebookpagina van DZS. Het gebruik en de omgang van het voetbal- en DZS gerelateerde beeldmateriaal is vastgelegd in het Protocol beeldmateriaal v.v. dzs. De toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken door een mail te sturen naar [email protected]

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij hiertoe op grond van een wettelijke bepaling een bevoegdheid bestaat. 
In ieder geval worden persoonsgegevens van leden gedeeld met de KNVB, aangezien het lidmaatschap van onze vereniging gekoppeld is aan een KNVB-lidmaatschap. Zonder het KNVB-lidmaatschap kan er niet gevoetbald worden, zodat het delen van gegevens hier noodzakelijk is.

Als het niet gaat zoals het hoort
Uiteraard kan er ondanks onze inspanningen altijd iets onvoorziens gebeuren. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, de website waar teveel informatie op staat of het verliezen of kwijtraken van informatie. In zo’n geval is het van belang dat je ons zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte brengt, zodat wij actie kunnen ondernemen om erger te voorkomen en zo nodig betrokkenen te informeren. Je kunt daarvoor onderstaande contactgegevens gebruiken.

Toezicht
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder die erop toeziet dat de AVG wordt nageleefd. Dit geldt ook voor onze vereniging. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Jouw rechten
Omdat wij jouw persoonsgegevens verwerken heeft je ingevolge de AVG een aantal rechten:

  • Recht op informatie: je kunt vragen of jouw persoonsgegevens worden verwerkt
  • Inzagerecht: je hebt de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, jouw gegevens worden verwerkt
  • Correctierecht: als duidelijk wordt dat gegevens niet kloppen, kun je verzoeken om dit te corrigeren
  • Recht van verzet: je kunt ons verzoeken om jow persoonsgegevens niet meer te gebruiken
  • Recht om vergeten te worden: in gevallen waar je specifiek aan ons toestemming hebt gegeven om gegevens te verwerken, kun je ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen
  • Recht op bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zullen hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.


Je kunt jouw verzoek schriftelijk of per e-mail indienen. Wij zullen op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken reageren. Vervolgens kun je ons verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij je in jouw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zullen wij in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we je vragen om je te identificeren.

Let op: Als je jonger dan 16 jaar bent, mogen wij jouw verzoek alleen in behandeling nemen na akkoord van jouw wettelijk vertegenwoordiger.

Heb je nog vragen?
Met deze privacyverklaring willen we je informeren over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Omdat privacy een veelomvattend thema is en soms erg specifiek, bevat dit privacystatement niet alle informatie. Mocht je specifieke vragen hebben dan kun je hiervoor allereerst bij onze contactpersoon terecht.

Contact
Jouw contactpersoon bij DZS met betrekking tot privacy is de secretaris. De secretaris is bereikbaar via email: [email protected].

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!